9.8.13

***


Квадратна книжка с дължина на страната 0.35 см :)


Източник: Книга за теб

No comments: