14.8.13

Най-красивата книжарница в Порто (според "Обекти")

Това е тя - най-красивата книжарница в Порто според списание "Обекти". На повече от 100 години е, а още снимки има тук.


No comments: