1.4.13

***

Ти си огледалото,
в което се оглеждам,
придобивам форма,
цвят и светлина
струи от теб към мен
или от мен към теб.
Красиво е
да гледам себе си
в очите ти;
красива съм
в очите ти;
очите ти
са тъй красиви,
че всичко, отразено в тях,
е слънчев лъч.

No comments: