23.2.13

***

Когато хванеш главата си с ръце,
за да потърсиш отговор или утеха,
сълзите ще се стичат по формата на устните ти,
за да ти напомнят с топлината си,
че си сам.

No comments: