7.1.13

***

Докато съм спяла,
ти си си отишъл.
От теб останала е само пепел.
Или пепелта е от мен...

No comments: