19.6.10

Краткият втори живот на Бри Танър

2010 г.
Стефани Майър
Новелата на Стефани Майър е кратка и се чете буквално за два часа. Историята не впечатлява с оригиналност, стилът е динамичен. Но за човек, прочел четирилогията „Здрач” и изкушен от литературата в частта й писане, е много интересно да види как литературната реалност може и всъщност трябва да бъде също толкова многопластова, многоизмерна като ежедневната ни действителност. Знам, че редакторската работа не е само да поправяш правописни и пунктуационни грешки до припадък. Тя включва съдействие на автора за изграждането на пълнокръвни, „триизмерни” литературни герои, за които можеш да зададеш въпроси, да останеш с усещането за тяхното инало и евентуално бъдеще. В този смисъл новелата на Майър изглежда като редакторско дело, като отговор на въпросите на критичен читател за един твърде частичен персонаж – Бри Танър. 

No comments: