30.4.10

Далече


Джейн Ъркхарт
Година на издаване: 2008
Джейн Ъркхарт е 60-годишна канадка и това не е първата й книга, издадена на български. "Далече" идва след „Художникът” и „Душата на скулптора” – и двете с прототип действителни и назовани от авторката личности. Още от първите страници разбираш, че си имаш работа с опитен писател със склонност към меланхолични отклонения от основната сюжетна линия.
В „Далече” присъстват цял набор от добре изградени образи и въпреки че първоначалният фокус е върху историята на млада ирландка в годините на големия глад през 19 век, книгата изпълнява обещанието темата да се пренесе по оста на семейната линия до наши дни. Определението „любовна история” в началото може да отблъсне, но тази любов не е като другите.
Разказът тече изключително леко, на по-нетърпеливите читатели темпото сигурно ще се стори умерено досадно. Но така някак между другото минават първите 100 страници и усещането за копнеж по спокойствието, излъчвано от страниците, започва да става все по-осезаемо.
Наистина чудесна романтична история, започнала на брега на Ирландия до мъртъв моряк през политическото убийство на любовта в Канада до копнежа по този, който повече никога няма да се върне и дори не е напълно ясно дали някога действително е бил...
Преплитането на основната сюжетна линия с ирландски и индиански легенди яобогатява много приятно. Наистина хубава книга.

No comments: