9.2.10

Енциклопедия на политическата мисъл

Блекуел
Със закъснение от няколко години разбрах, че това е нещо като анализите на Валери Стефанов за кандидат-студентите литератори, но за политолози.
За откриването на тази четивна енциклопедия, оформена като речник, трябва да благодаря на един колега, който ме насочи към нея, и на провидението, че в склада на книжарница „Български книжици” беше останало едно копие. По време на подготовката си за кандидат-докторантския изпит дотолкова се бях „извратила”, че се приспивах с по една статия, избирана на случаен принцип – където се отвори книгата, там чета. Например буква К: „Комунизъм” или М: „Маркс” (левият уклон е случаен). А статиите са толкова много, че вероятността да повторя клони към 0, поне в първите няколко седмици.
Бих препоръчала тази енциклопедия да бъде осиновена от библиотеката на всеки запален хуманитарист, но доколкото знам, тиражът й е изчерпан. А наистина би могла да е много полезна не само на политолози, но и на социолози, философи и т.н. Не че за врелите и кипелите в материята ще се открият някакви съществени тайни. Просто оформлението на текста и невероятният обем информация са я превърнали в истинска легенда и безкрайно полезен справочник.

No comments: