9.2.10

Либерализмът: Идеи за свободно общество – антология

2007
Съставител Калин Манолов, издание на НБУ
Този ми коментар е субективен, но винаги съм смятала, че ако един човек има достатъчно мозък в главата си и научен бекграунд в дадената област, не се нуждае твърде много от чужди анализи на оригинални текстове. Това, разбира се, само ако му се налага на самия човек да прави анализи върху оригинални текстове, а тази роля поне на мен ми е твърде омразна, но нейсе, и това доживях или по-скоро и към това се върнах.
Но към антологията: Чудесно издание с ключови извадки от някои от най-важните либерални текстове (Декларацията на независимостта, За свободата и За индивидуалността на Джон Мил, Пътят към робството на Хайек, Невидимата ръка на Адам Смит и т.н.). Излишни биха били всякакви коментари, защото класиците не се коментират от любители.

No comments: