9.2.10

Политическите идеологии

2008
Димитрина Нанева
Чудесен сборник с прекрасно систематизирана информация за консерватизъм, либерализъм, социалдемокрация, християндемокрация, националсоциализъм, фашизъм, анархизъм и няколко още по-маргинални идеологии. Суперлативите ми не бива да изненадват, този учебник за мен се оказа чудесен „вход” в системата на политологията като теория. А и действително информацията – характеристики на идеологията, основни понятия, история и развитие – е поднесена много подредено и четивно. Ако повечето учебници бяха написани по този начин, може би нямаше да ми се налага толкова често да се чувам сама себе си как се оправдавам „Но аз не съм теоретик”.

No comments: