6.5.09

***

"...животът ми беше като безлунна нощ. Много тъмна, но на небето все пак имаше звезди - точки светлина и разум... И тогава ти пресече небосклона ми като метеор. Изведнъж всичко се подпали; имаше живот, имаше красота. Когато си отиде, когато метеорът падна зад хоризонта, всичко отново стана черно. Нищо не се бе променило, но очите ми бяха заслепени от светлината. Вече не виждах звездите. И вече нищо нямаше значение."
just а quote

No comments: