3.9.06

manzana


Водка с вкус на ябълка. Натурален сок зелена ябълка. Ябълката на раздора. Сочна ябълка. Сок. Жизнени сокове. Телесни сокове. Флуиди. Секс.
Понякога не мога да се начудя на линията на собствените си асоциации. А може би за тях са виновни обстоятелствата и преживяванията?
Не обичам да ям зелени ябълки. Кисели са и най-малкото предизвикват еротични помисли у мен. За тази цел си има кайсии.
Но в момента се чувствам като ябълка - разрязана през средата, с очевидна, публична и показна... вътрешност. Въпреки че това, което се вижда, в най-малка степен отговаря на истинския ми вкус. А аз вкъщност съм кисела.

No comments: